Warmtepomp Print

Systemen

waterpompBij de warmtepomp heb je verschillende systemen, de keuze van het systeem hangt af van de situatie, er is ook een groot verschil in rendement tussen de verschillende warmtepompen. Hier ziet u enkele systemen:

Lucht/lucht warmtepomp

Bij lucht/lucht-warmtepompen wordt de warmte gehaald uit de buitenlucht en wordt het huis (ruimte die je wenst op te warmen) opgewarmd door middel van een luchtblazer. Dit is eigenlijk de omgekeerde werking van een koelkast. Deze toestellen worden in hoofdzaak gekozen voor hun functie als airco maar kunnen door middel van een klep omgeschakeld worden naar de functie van warmtepomp. De investeringskostprijs van dit type ligt relatief laag in vergelijking met de rest.

Conclusie: Dit systeem is makkelijk toepasbaar en is handig indien men een airco wil installeren.

Lucht/water warmtepomp

Bij lucht/water warmtepompen wordt de warmte uit de lucht gehaald en opgepompt tot een hogere temperatuur. Hierbij wordt de warmte afgegeven aan water. Dit is een ideaal systeem voor een bijverwarming van een buitenzwembad. Het water dient meestal slechts tot 30° à 31°C opgewarmd te worden, waardoor een erg hoge COP-waarde bereikt kan worden door de lage condensortemperatuur. Indien dit gebruikt wordt voor woningverwarming zal het rendement relatief laag zijn omdat men tot hogere temperaturen dient op te warmen.

Conclusie: Dit systeem is perfect voor de verwarming van een buitenzwembad maar kan tevens gebruikt worden voor de verwarming van een woning.

Water/water warmtepomp

Bij water/water warmtepompen halen we de zogenaamde gratis warmte uit water, er zijn verschillende mogelijkheden.

 • Oppompen water uit rivier of meer.

  Indien je naast een waterloopje of meer woont kan je daaruit je water oppompen, door het warmtepompsysteem laten lopen en dan terug lozen. Daarbij moet je wel zorgen voor een goede filter. Het rendement ligt dan relatief hoog aangezien een rivier of meer meestal niet helemaal toe vriest en de temperatuur normaal dus niet onder de 4° C komt te liggen. Ook zal er geen uitputting van het medium ontstaan doordat het continu vervangen wordt.

  Conclusie: Dit is slechts toepasbaar in uitzonderlijke gevallen omdat je woning bij een waterloop moet gelegen zijn. Indien mogelijk is dit wel een goede keuze.

 • Verticale grondwarmtewisselaar.

  In dit geval laat je een put boren, de diepte hangt af van de grootte van de te verwarmen oppervlakte, In die put laat je water door pijpen vloeien. Het water neemt de warmte van de diepe grondlagen op en wordt weer naar boven gepompt. In het warmtepompsysteem wordt de temperatuur dan weer verhoogd tot een bruikbare temperatuur. Voor dit soort type is wel een vergunning nodig voor het boren van de put. Ook kan het rendement verminderen naar het einde van het stookseizoen door uitputting van de grond. Maar door de grote diepte is de temperatuur niet seizoen afhankelijk.

  Conclusie: Bij dit type heb je weinig ruimte nodig maar is een vergunning nodig. De kostprijs voor het plaatsen ligt wel hoger dan bij de voorgaande gevallen. Je hebt een constante grondtemperatuur.

 • Warmte putten uit grondwater

  Boren grondwaterput
  Hierbij laat je twee putten boren, uit de ene pomp je grondwater op waaruit je de warmte dan haalt. In de andere loos je het koude water dan terug. De tweede put is nodig omdat het lozen van het afvalwater niet toegestaan wordt in België omwille van de grote waterverspilling. Dit systeem heeft een groter rendement dan het vorige maar de kostprijs van de installatie ligt natuurlijk veel hoger doordat je ook een tweede put moet laten boren. Het rendement hangt ook sterk af van het type grond waar je installatie geplaatst wordt. Dit systeem heeft grote voordelen wanneer je je woning of gebouw ook wilt koelen. In de winter pomp je namelijk warm grondwater op, doordat je hier warmte uit onttrekt, koelt het af. Dit afgekoelde grondwater sla je weer op in de andere put, zodat je het in de zomer daaruit kunt halen om je gebouw te koelen. Hierdoor warmt het grondwater weer op, deze warmte kun je weer opslaan en in de winter gebruiken. In Nederland is ook voor dit type een vergunning nodig, wanneer je maximaal meer dan 10 m3/h op kunt pompen. Afhankelijk van in welke provincie je je bevindt, moet je je aan bepaalde regels houden.

  Conclusie: Dit is een systeem met één van de hoogste rendementen maar de kostprijs van de installatie ligt vrij hoog.

 • Horizontale grondwarmtewisselaar

  Horizontale collector
  Hierbij wordt er een groot buizennetwerk onder je tuin aangelegd, deze buizen bevatten water aangelengd met antivries. Je hebt een groot oppervlakte nodig want je hebt ongeveer driemaal de grootte van het te verwarmen oppervlak nodig. De COP is ook sterk seizoen afhankelijk omdat de leidingen maar 70 cm tot 1.5 m onder de grond liggen. Dit is ideaal als je een grote nog aan te leggen tuin hebt. Als je tuin al aangelegd is heb je nog altijd de mogelijkheid om horizontale boringen uit te voeren. Dat zal natuurlijk de kostprijs de hoogte in jagen. Een andere factor waar je rekening met moet houden is dat je geen diepwortelende planten boven je collector plaatst.

  Conclusie: Alleen geschikt voor mensen met een grote tuin en het rendement is sterk seizoen afhankelijk. Variërende grond temperatuur.

Benodigde grondoppervlakte

Afhankelijk van het vermogen van de warmtepomp en de soort grond kan men een schatting maken van welke oppervlakte de collector zou moeten hebben.

Het uit de diepere lagen opstromende warmte is als warmtebron verwaarloosbaar voor de bovenste lagen. De benutbare warmtehoeveelheid en dus de grootte van het vereiste oppervlak hangen stek af van de thermosfysische eigenschappen van de grond en van de stralingsenergie.

De thermische eigenschappen, zoals volumetrische warmtecapaciteit en warmtegeleidend vermogen, zijn sterk afhankelijk van de samenstelling en de toestand van de grond. Eenvoudig gezegd zijn de opslageigenschappen en het warmtegeleidende vermogen groter naarmate de bodem meer water bevat, het aantal minerale bestanddelen groter is en de poriën kleiner zijn. Water heeft een relatief grote warmtecappaciteit, hierdoor is bij plaatsing van een warmtepomp met een collector minder oppervlakte verreist in natte bodems.

Een manier om een nattere bodem te bekomen is dieper graven. Dit zal de plaatsingskosting natuurlijk de hoogte in duwen. Verder moet men rekening houden met uitputting van de bodem. Na een hele winter stoken zal de grond afkoelen, hierdoor kan men minder warmte onttrekken.